Publikationsliste

Listen er opdelt i: 1) Akademiske artikler og bogkapitler 2) Akademisk anden publikation 3) Anden publikation.
Listen er i omvendt kronologisk orden.
Blå tekster kan downloades.

SELVSTÆNDIGE FAGLIGE ARTIKLER OG BOGKAPITLER

85. “The most severely ill patients with ME/CFS in Denmark” Peter la Cour. Cogent Public Health, 2024, vol 11(1). https://doi.org/10.1080/27707571.2024.2359958

84. “Mental health of Scandinavians during the first lockdown in the COVID‐19 pandemic: Psychosocial resources and coping strategies as protective or risk factors for anxiety and depression” Heidi F. PedersenTobias K. StrippNiels C. HvidtTor-Arne IsenePeter la CourGry StålsettLars J. Danbolt. Scandinavian Journal of Psychology 2023. DOI: 10.1111/sjop.12911

83. “De sværest ME-syge i Danmark” Rapport 2022. Kan downloades her: https://peterlacour.dk/?page_id=659
82.“Concerning Psychological and Existential Health” Bogkapitel i: “Ta vare. En bok om diakoni, sjelesorg og eksistensiell helse” 2022 Editors: Anne Austad og Lars Johan Danbolt (red). Side 15 – 29. VID vitenskapelige høgskole, Oslo. www.vid.no
81. “Cannabis-based medicines and medical cannabis for patients with neuropathic pain and other pain disorders: Nationwide register-based pharmacoepidemiologic comparison with propensity score matched controls” Hjorthøj C, La Cour P, Nordentoft M, Posselt CM. European Journal of Pain 2022;26:480–491
80. “A randomized controlled trial of the Sources of Meaning Card Method: A new meaning-oriented approach predicts depression, anxiety, pain acceptance, and crisis of meaning in chronic pain patients.” Böhmer, M., la Cour, P., & Schnell, T.  Pain Medicine 2022 Feb 1;23(2):314-325. doi: 10.1093/pm/pnab321
79. Livsmening, krise og optimisme under COVID-19-epidemiens første nedlukning Heidi Frølund Pedersen og Peter la Cour. I: Religionsvidenskabeligt Tidsskrift nr 72 (2021): “COVID-19 – Religion trivsel og eksistens”, s 99-115
78. Helbred og trivsel Peter la Cour and Heidi Frølund Pedersen. I: Religionsvidenskabeligt tidsskrift nr 72 (2021): “COVID-19 – Religion, trivsel og eksistens”, s 89-98
77. “Hvad er vedvarende uforklarede fysiske symptomer?” Peter la Cour. Bog, 210 s. FADLS Forlag 202175
76. “Meaning of “the existential” in a secular country: A survey study” NC Hvidt, E Assing Hvidt, P la Cour. Journal of Religion and Health 2021 61:4, (2021), 3276-3301, 61(4)
75. “My private theory is that it’s all in the head”: Understandings of chronic widespread pain among social workers from municipality centers in Denmark. Rikke Schultz, Peter la Cour, Marius Brostrøm and Annette Sofie Davidsen. Health Psychology Open, January-June 2021: 1-9. DOI:10.1177/205510292199536774
74. “Presentation of the Sources of Meaning Card Method: The SoMeCaM” Peter la Cour and Tatjana Schnell. Journal of Humanistic Psychology. Vol 20, issue 1, p 20-42, 2020
Sæt med danske kort kan købes. Gå til www.somecam.org
73. “Between three chairs: Experiences of being a patient with chronic widespread pain in an intersectoral setting in Denmark” Rikke Schultz, Marius Brostrøm Kousgaard, Peter la Cour and Annette Sofie Davidsen. Health Psychology Open, January-June 2019: 1–10. DOI: 10.1177/2055102919852500 journals.sagepub.com/home/hpo
72. “Psykologisk smertebehandling”. Kapitel 6.12 i “Smerter. Baggrund, evidens og behandling” red. M Werner, N Finnerup og L Arendt-Nielsen, s 656-691. FADLs forlag 2019
71“Smertepsykologi”. Kapitel 2.6 i “Smerter. Baggrund, evidens og behandling” red. M Werner, N Finnerup og L Arendt-Nielsen, s 112-131. FADLs forlag 2019
70 “The Sources of Meaning and Meaning in Life Questionnaire in the Norwegian Context: Relations to Mental Health, Quality of life, and Self-Efficacy” Sørensen T, la Cour P, Danbolt L, Stifoss-Hanssen H, Lien L, DeMarinis, Petersen, H F, Schnell, T. The International Journal for the Psychology of Religion, 2018 pp: 1-14
69.  “What brings meaning to life in a highly secular society? A study on sources of meaning among Danes.” Pedersen H, Birkeland M, Jensen J, Schnell T, Hvidt N, la Cour P. Scandinavian Journal of Psychology 2018 vol: 59 (6) pp: 678-69068
68. ”Von der Tiefe im Leben sprechen. Erkenntnisse der empirischen Sinnforschung und Exploration von Lebensbedeutungen mit der LeBe-Kartenmethode.” Schnell, T. & La Cour, P. Wege zum Menschen, 2018; 70; 1–2, p-33-4867
67 “Funktionelle neurologiske bevægeforstyrrelser” Peter Arlien Søborg, Lis Albrechtsen, Hans Henrik Olsen & Peter la Cour. Ugeskrift for Læger 2017;179:V0417029566
66 “Comparison of patients diagnosed with “complex pain” and “somatoform pain””. Scandinavian journal of Pain. Volume 17, October 2017, Pages 49-5265
65 “Patienten med kroniske smerter”. Kapitel 38 i ”Grundbog i psykiatri”. 2 udgave. Ed: Erik Simonsen og Bo Møhl. Hans Reitzel 2017
64 “Sundhed og det hele menneske” Bogkapitel i: Livet efter væksten – samfundsvisioner i en omstillingstid. NOAH, Hovedland, København 2016
63. “The Psychological Well-Being-Post-Traumatic Changes Questionnaire: Validation of the Danish version” Peter la Cour, Anni Brit Sternhagen Nielsen, Søren Bo Andersen, Trine Madsen. Traumatology, vol 22,4, p 271-277, 2016.  http://dx.doi.org/10.1037/trm0000080
62. HPV-bivirkninger og psykologens mulige arbejde P – psykologernes fagmagasin. Psykologi og viden. 29 februar 2016
61.“Mindfulness – what works for whom? Referral, feasibility, and patient perspectives regarding patients with mixed chronic pain.” Marian Petersen og Peter la Cour. Journal of Alternative and Complementary Medicine. April 2016, 22(4): 298-305. Doi:10.1089/acm.2015.0310
60. “Religious tranformation among Danish pentecostals following personal crisis and group therapy: A qualitative study.” DT Viftrup, P la Cour, N Buus, NC Hvidt – Journal of Spirituality in Mental Health (2016) 18:1 p 1-23
59.“Funktionelle lidelser. Sygdom, psyke og soma” (Functional disease. Illness, psyche and soma) Psyke og Logos, nr 2 2015, p 151-170
58.“Validation of the Danish language Injustice Experience Questionnaire” Peter la Cour, Anne Agerskov Smith, Rikke SchultzJournal of Health Psychology 11/2015; DOI:10.1177/1359105315616178
57. “Validation of the Danish-Language Chronic Pain Acceptance Questionnaire” Peter la Cour and Jette Højsted. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 59 (2015) 1377–1386 DOI: 10.1111/aas.12567
56. “Religion, socialitet og sindslidelse” Kapitel 10 i “Det sociales betydning for mennesker med sindslidelser” red. Benny Lihme. S 258-281. Akademisk Forlag, 2015
55. Effects of mindfulness meditation on chronic pain: A randomized controlled trail”. Peter la Cour og Marian C. Petersen. Pain Medicine 2015; 16: 641–652. DOI: 10.1111/pme.12605
54. “Religionspsykologi forfra” Artikel i Psykologisk Set nr 93, 2014 s 5-12
53. “Non-Suicidal Self-Injury and Indirect Self-Harm Among Danish High School Students”. Bo Møhl, Peter la Cour, Annika Skandsen. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology Vol. 2(1):11-18 (2014)
52. ”Tro og alvorlig sygdom – om forskningen i nordisk kontekst” Kapitel 22 i: ”Religionspsykologi” redigeret af L. Danbolt, L. Engedal, H, Stifoss-Hanssen, K. Hestad og L. Lien. Gyldendal Nordisk 2014
51. ”Religiøs omvendelse” Kapitel 17 i: ”Religionspsykologi” redigeret af L. Danbolt, L. Engedal, H, Stifoss-Hanssen, K. Hestad og L. Lien. Gyldendal Nordisk 2014
50. ”Den religiøse tros udvikling” Kapitel 12 i: ”Religionspsykologi” redigeret af L. Danbolt, L. Engedal, H, Stifoss-Hanssen, K. Hestad og L. Lien. Gyldendal Nordisk 2014
49. “Understanding of the word “spirituality” by Danish clergy compared to lay people: An empirical study” Peter la Cour og Povl Götke. Journal of Health Care Chaplaincy 18:97–109, 2012 (peer reviewed)
48. “Sinnsuche und Gesundheit in Skadinavien” (Meaning making and health: Why and how). Spiritual Care. Zeitschrift für Spiritualität in den Gesundheitsberufen, 2012, 2, 66-73
47. ”Six understandings of the word ”spirituality” in a secular region” peter la Cour og N. Ausker og NC Hvidt. Archives for the Psychology of Religion, 2012, 34, 63-81
46. “The Clinical Pain Acceptance Q-sort. A tool for assessment and facilitation of pain acceptancePsychology, Health & Medicine 2012 Vol 17, no 5 611-620 DOWNLOAD DANSK VERSION: Q-sort kort i print-klar format.  HENT: Instruktions- og scoringsark
45. ”Sundhed, kriser og stress” Sundhedspsykologisk bogkapitel i “Klassisk og moderne psykologisk teori. 2 reviderede udgave” – en psykologisk fagbog redigeret af Boje Katzenelson og Benny Karpatschof. Hans Reitzel Forlag, 2011, s. 656-676. (Lærebogskapitel)
44. ”Går fanden i kloster, når han bliver gammel? Religiøsitet i lyset af sociale og psykologiske forhold” Peter Andersen, Nadja Ausker, Peter la Cour. Bogkapitel i: ”Små og store forandringer. Danskernes værdier siden 1981”. Redaktion Peter Gundelach. Reitzel forlag 2011 (Peer-reviewed, redigeret fagbog)
43. “Religionspsykologi og klientarbejde” Teoretisk artikel. Psykolognyt 2010, nr 21 s 10 – 16
42. Research on Meaning-Making and Health in Secular Societies: Secular Existential, Spiritual and Religious Orientations.” Metode-teoretisk arbejde. Sammen med Niels Christians Hvidt. Social Science & Medicine 71 (2010) 1292-1299 (Peer reviewed)
41. ”Religiøs coping” Bogkapitel i: ’Tro, omsorg og interkultur. Erfaringer fra social- og sundhedsområdet” Redaktion: N. Baig, M. Kastrup og L. Rasmussen. Hans Reitzels Forlag 2010 (Lærebogskapitel)
40. ”Elementer til en moderne, dansk religionspsykologi” Ph.d. afhandling, Københavns Universitet, 2009
39.”Rheumatology and Complementary-Alternative Medicine: A Qualitative Study of Patient’s Experiences.” Kvalitativt studie af gigtpatienters oplevelse af alternative behandling. Journal of Clinical Rheumatology. 14(6):332-337, December 2008
38. Jagten efter punkt nul, hvorfra verden kan beskrives. Om god og dårlig psykologisk videnskab med eksempler fra religionspsykologien”  Psykologiteoretisk arbejde. Psyke og Logos nr 1, 2008, s191-213 (Peer reviewed)
37. Nogle kritiske vinkler på EBM – logikken. Psykologiteoretisk arbejde. Bo Møhl og Peter la Cour. Psyke og Logos nr 1, 2008, s 126-151. (Peer reviewed)
36. “Existential and religious issues when admitted to hospital in a secular society: Patterns of change”  Kvantitativ undersøgelse af sygdom og religiøsitet. Mental Health, Religion & Culture 2008, vol 11, s 769-782 (Peer reviewed)
35. “Danske patienter intensiverer eksistentielle tanker og religiøst liv” Spørgeskemaundersøgelse af patienter indlagt på Rigshospitalet. Nadja Ausker, Peter la Cour, Christian Busch, Henning Nabe Nielsen, Lotte Petersen. Ugeskrift for Læger 2008, 170/21 s. 1828-33. (Peer reviewed)
34.”Psyke og Logos – temanummer om religionspsykologi” Redaktion og indledning. Sammen med Jan Tønnesvang. Psyke og Logos nr. 2, 2007, s 645-648
33. På frugterne skal I kende det – ikke på rødderne”. Kort om religionspsykologiens historie. Religionspsykologiens historie. Psyke og Logos nr. 2, 2007, s 649-674. (Peer reviewed)
32. “Konversion psykologisk set – klassisk og moderne – og klassisk igen”  Oversigtskapitel om den psykologiske konversionsforskning til fagbog om konversion. Redaktion: Mogens Mogensen og John Damsager. Forlaget Univers 2007, s 194 – 224. (Lærebogskapitel)
31.“Moderne sundhedsopfattelser, stress og kriser” Sundhedspsykologisk bogkapitel i “Klassisk og moderne psykologisk teori” – en psykologisk fagbog redigeret af Boje Katzenelson og Benny Karpatschof. Hans Reitzel Forlag, 2007, s. 514-533. (Lærebogskapitel)
30. “Hvad betyder den ny viden om hjerne for, hvordan vi forstår os selv som borgere og patienter: Sætter den nyere hjerneforskning menneskesynet under pres?” Kapitel i Teknologirådsrapport. Teknologirådets Rapporter 2006/3 s 87 – 91
29.“Neuropsychological Assessment with the Visual Gestalt Test: Psychometric Properties and Differential Diagnostic Probabilities” Testpsykologisk kvantitativ undersøgelse. Peter la Cour og Ruth Andersen. Scandinavian Journal of Psychology, 2006, 47, 1 – 8. (Peer reviewed)
28“Du store himmel” – om religion som livstema. Kapitel i “Livstemaer i eksistenspsykologisk perspektiv” Hans Reitzels Forlag, 2006 (Lærebogskapitel)
27. “Livstemaer i eksistenspsykologisk perspektiv” Antologi om eksistenspsykologiske livstematikker. Co-redaktør af bogen sammen med Bjarne Jacobsen og Bjarne Sode Funch. Hans Reitzels Forlag, 2006
26. “Religion and survival in a secular region. A twenty year follow-up of 734 Danish adults born in 1914″ Kvantitativ registerbaseret undersøgelse. Peter la Cour, Kirsten Avlund og Kirsten Schultz Larsen. Social Science and Medicine 2006, 62, 1, 157-164 (Peer reviewed)
25.“Religiøs modenhed set i forhold til tid og sundhed” Review. Psyke og Logos, 2005, 26, 523-542. (Peer reviewed)
24. “Danskernes Gud i krise” Bogkapitel i bogen “Gudstro i Danmark”. Komparative studier om religion som copingstrategi i Danmark sammenholdt med udlandet. Redaktører: Morten Højgaard og Hans Raun Iversen. Forlaget Anis. November 2005 (Lærebogskapitel)
23. “Religiøsitet: Symptom eller ressource?” Religionspsykologisk duplik. Psyke og Logos 2004, 25, s 392-95
22. “Forholdet mellem religion og helbred” Bogkapitel i antologien: “Kan tro flytte bjerge?” Red. Christoffer Johansen og Niels Christian Hvidt. s.120 -135. Gyldendal 2004
21. “Drømmen om det bio-teknologiske fix: Tilpasningsmedicin” Kapitel i Teknologirådsrapport. Teknologirådets Rapporter 2004/3 s 63-68
20. “Religion og attachment: En kritisk oversigt over teorier og empiriske fund” Religionspsykologisk videnskabeligt arbejde. Psyke og Logos, 2003, 24, 759-77. (Peer reviewed)
19. “Malum exclusum – malum inclusum. To væsensforskellige forhold til det onde” Religionspsykologisk videnskabeligt arbejde. Psyke og Logos, 2003, 24, 48-71. (Peer reviewed)
18. Bidragyder: “Den store danske encyklopædi” Psykologirelevante artikler i supplementsbindet. 2003. Ca. 3 normalsider, 9 artikler.
17. “En kritisk gennemgang af to skalaer til måling af depression i almen praksis” Metodeanalyse. Hanne Thorsen, Peter la Cour og John Brodersen. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 2003;81, 361-71
16. “Spørgeskemaer og strukturerede spørgsmålstests” Spørgeskemaenquette. Hanne Thorsen, Peter la Cour, John Brodersen og Frans B. Waldorff. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 2003; 81, 317-20
15. “Gyldendals leksikon 1-3” Bidragyder med samtlige psykologi-relevante artikler. Ca. 60 normalsider, 515 opslag/artikler. April 2002
14. “The Psychological Defences of Danish Medical Students” Ratingscale baseret, kvantitativ undersøgelse. Journal of Nervous and Mental Disease, 190: 22-26, 2002. (Peer reviewed)
13. Lægekunst og eksistentielle spørgsmål Sundhedspsykologisk artikel. Månedsskrift for praktisk lægegerning nr 6 1999 s 799-804
12. “Psykoterapi og sjælesorg” Oversigtsartikel. Tidsskriftet Psykologisk Set, 15,29, sept 98, s12 – 19
11. De eksistentielle områder er overset i det moderne sundhedsvæsen Ugeskrift for Læger nr 36, 1997 s. 5418-20
10. “Til forsvar for menneskets sjæl” Religionspsykologisk/psykiatrisk faglig artikel. Agrippa nr 1-2 1996 s 72-78
9. “At læse William James i 1995″ Religionspsykologisk faglig artikel. Præsteforeningens Blad, nr 41, 1995 s 865-868
8. “Brugernes syn på hospitalspsykiatrien. Et pilotprojekt om brugerevaluering som informationskilde og metode” Videnskabeligt arbejde. Sammen med Peter la Cour, Marianne Lau, Søren Bredkjær og Lis Zabinski. Agrippa 1993, nr 3-4 s216-230
7. Rivermead Behavioral Memory Test. Præsentation og vurdering af en ny psykologisk prøve.” Peter la Cour og Kate Gallagher. Nordisk Psykologi 1990 vol 42 (2), 130-141
6. “At leve med HIV/AIDS. Psykologiske funktioner hos langvarigt smittede.” Videnskabeligt arbejde. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, nr 4 1990, s 295-308
5. “HIV – AIDS – Psykologens arbejde. En orientering. Del II.” Dansk Psykolognyt nr 15, 1989 s 456-459. Klinisk oversigtsartikel. Peter la Cour, Paul Gandil og Birgit Bruun Rasmussen
4. “HIV – AIDS – Psykologens arbejde. En orientering. Del I.” Dansk Psykolognyt nr 13, 1989 s 388-391. Klinisk oversigtsartikel. Peter la Cour, Paul Gandil og Birgit Bruun Rasmussen
3. “Psykologisk funktionsmåde hos HIV-positive” Videnskabelig undersøgelse. Månedsskrift for praktisk lægegerning. November 1987, nr 11, s 775-88
2. ”Neuropsykologiske normalmaterialer. Om overdiagnosticering og underdiagnosticering.” Dansk PsykologNyt nr 16, 1987, s518-20. Peter la Cour, Yrsa Lund og Ruth Andersen
1. ”Neuropsykologisk normalmateriale?” Dansk PsykologNyt nr 11, 1987, s 372-73. Peter la Cour og Yrsa Lund

FAGLIG ANDEN PUBLIKATION

“Psykolog og forsker: sundhedsstyrelsen svigter personer med kronisk træthedssyndrom” Kronik, Kristeligt Dagblad 10.2.2022
”Sådan bliver vi klogere om senfølger af covid-19″ Kronik Politiken. Jesper Mehlsen, Rikke Katrine Jentoft Olsen og Peter la Cour 9.6.2021
“Ryd op i skraldespandsdiagnosen.” Kronik. Weekendavisen 12.3.2021
Sundhedspsykolog: Vores tilgang til ME må gøres fuldstændig om. Kronik. Kristeligt dagblad 17. januar 2020
“Der er ikke forskel mellem patienter med somatisk versus psykiatrisk smertediagnose”. BestPractice marts 2019
Vækstlogikken gør kroppen til en biologisk maskine.” Kronik, Information 16. december 2016
Semantics and Psychology of Spirituality: A Cross-Cultural Analysis . Edited by Heinz Streib and Ralph W. Hood, Jr.” Anmeldelse. International journal for the Psychology of Religion. august 2016
“Accept af kroniske smerter – nyt spørgeskema valideret på dansk.” Bestpractice juli 2016
“Psykoterapi og eksistentiel fænomenologi.” Boganmeldelse, Magasinet P, 20 april 2016.
Funktionelt paradigmeskifte” Kronik i Ugeskift for Læger 2015
“Lidelserne, som den medicinske verden ikke kan forklare”. Kronik om funktionelle lidelser. Kristeligt Dagblad 5. september 2014
”Ondt i livet.” Kronik om funktionelle sygdomme. Weekendavisen 28.2.2014
Den bioteknologiske personlighed vinder frem” Kronik. Information 14.1.2011
”Smertelig kassetænkning” Sundhedskommetar. Information 20.10.2010
”As good as it gets. Empirical based theology” Anmeldelse af Danbolt og Stifoss-Hansen: Gråte min sang. Nordic journal of Religion and Society, 2009, nr. 2
“Introduktion til musikterapi” Anmeldelse af Darnley-Smith og Paleys bog af samme navn. Psyke og Logos 2007, 1, s594-596
“Religion and longitivity in Denmark – religious and secular societies are not that different.” Forskningsorientering. European Network of Research on Religion, Spirituality and Health. Newsletter July 2007
“Kroppen som fremmedlegeme” Artikel om kunstige ændringer af kroppen som norm. Politiken 11.6.06
“Denmark – a country just nearby?” Artikel om internationale, fælles problemstillinger i psyko-socialt arbejde i sundhedsvæsnet. “Psycho-Social News,” Australien, maj 2006
“Attachment, Evolution, and the Psychology og Religion” Anmeldelse af Lee A. Kirkpatricks bog af samme navn. International Journal for the Psychology of Religion 2006, 16(2), 145 – 146
”Danskernes Gud i sygdom og krise” Kronik i f.m. konference i satsningsområdet “Religion i det 21. århundrede.” Kristeligt Dagblad 28.1.2005
“Brug og misbrug af SSRI – tilpasningsmedicin?” Artikel i “PsykiatriInformation” nr. 2, 2004 s. 8 – 10
“Bed en bøn. Livsværdier, religion og helbred” Artikel i “Videncenter på ældreområdet”s blad, årgang 7 nr. 2, Juni 2004 s 10-11
Gads Psykologileksikon. Bjerg J. Anmeldelse i Ugeskrift for læger, 2004 166/ 22, s 2188
“Hvad er datid og hvad er nutid?” Anmeldelse af “Psykodynamisk leksikon” Psyke og Logos, 2003, 24, 457-61
“Hvad man ikke ved om tro” Kronik i forbindelse med KUs satsningsområde “Religion i det 21. århundrede”, Jyllandsposten 31.7.03
“Wackerhausen, S. Humanisme, professionsidentitet og uddannelse – i sundhedsområdet.” Anmeldelse. Ugeskrift for læger 2002;164/50, s 5960
“Hvad er “korrekt depressionsdiagnose”?” Korrespondance. Sammen med John Bodersen og Hanne Thorsen. Ugeskrift for læger, 2002;164:4086
“Mudderkastning” Debat. Ugeskrift for Læger 2001, 163 s. 6614“Tro og helse” Lørdagskroniken, Politiken 17.11.2001
“Fader vor” Videnskabsformidling. Informations videnskabsside 4.9.2000
“Eksistentiel psykoterapi” Psykiatri Information, 2, 2000, s 14-16
”I videnskabens hellige navn” Videnskabsdiskussion. Videnskabssiden i Information 3.4.2000
“Se dog stjernerne!” Artikel om Arthur C. Clarke i Informations science fiction-serie. Information 23.8.99
“Liverfaringens anatomi” Anmeldelse. Psyke og Logos nr. 1, 99 s. 290-293
“Ubegavet spørgeskema” Psykiatri Information nr. 4/98 s 21
“Sandere end andre” Information 24.10.98 Om naturvidenskab
“Videnskabelig gudelære” Information 14.10.98
“At jeg er her er et brutalt, uforklarligt faktum.” Anmeldelse. Højskolebladet 28/1998 s 10 – 11
“PsykiatriFonden og højskolen” Anmeldelse. Højskolebladet 17/1998 s 12-14
“Og om lidt er Prozac’en klar” Kronik. Information 28.1.98. Om SSRI-forbruget
“Autoritære patriarker” Weekendavisen 2.1.1998
“Ateisme og agnosticisme” Artikel i “Unitaren” nr. 5 1997, s 10-15
“Let læst Jung til tekst- og billedanalyse” Anmeldelse, Højskolebladet nr. 12, 1997, s 192
“Hjerneår uden hjerne” Kommentar om hjerneåret. Information 12.2.1997
“Nye bøger om psykologi” Bogorientering om den psykoanalytiske bevægelse og bevidsthed. Højskolebladet nr. 29, 1996, 461-462
“Hvem er i dybeste forstand subjektet?” Anmeldelse. Højskolebladet nr. 4 1996, 59-60
“Elendig dogmatik” Kronik. Information 28.10.1995. Om ateisme og agnosticisme.
“Naturvidenskabelig megalomani” Agrippa nr. 1-2, 1994 s 109 – 111. Videnskabsdiskussion.
“Gen – Opstand(else)” Kronik. Information 12.10.1994. Sammen med højskolelærer Steen Nepper Larsen
“Diagnostik af præsenil demens” Ugeskrift for læger 153/11 1991 799-800
“Psykologi og AIDS fra en givtig vinkel” Anmeldelse. Nordisk Psykologi, 1990 (4), s 299-301
“Lad dømmesygen være fordømt….” Anmeldelse. Dansk Psykolognyt nr. 23, 1990 s 838-839
“Vær venlig at flytte Guds rige tilbage hvor det lå.” Kronik, Information 25-5-1990, om den nye bibeloversættelse
“At leve med HIV/AIDS. Psykologiske funktioner hos langvarigt smittede.” Nordisk Psykologi 1989 (2) s 153-55. Projektorientering
“Hjernemedicin” Dansk Psykolognyt nr. 3 1989. Anmeldelse
“Fra det kemiske univers” Dansk Psykolognyt nr. 1 1989. Anmeldelse
“Useriøs dansk AIDS-politik” Politiken 26-10-88. Debatoplæg. Sammen med Paul Gandil, Birgit Bruun Rasmussen og Mimi Strange
“Vores liv skal ikke vejes på de veltilpassedes vægtskål” Kronik i Information 17 oktober 1988 om livskvalitetsbegrebet. Peter la Cour, Ruth Andersen og Yrsa Lund
“Om registrering af livskvalitet” Månedsskrift for praktisk lægegerning. Maj 1988. Videnskabsdiskussion. Peter la Cour og psykolog Yrsa Lund
“Forstanden og angsten” Kronik i Information 14 marts 1988 om AIDS
“Evigheden” Kronik i Det fri Aktuelt 21 september 1987. Peter la Cour og Yrsa Lund
“Kristendom og psykoanalyse” Svar til Mogens Jacobsen, Information 11 februar 1987
“Psykologi og kristendom” Kronik i Information 9 januar 1987. Peter la Cour og Yrsa Lund

ØVRIG PUBLIKATION

“I enhjørningens verden – en cyberantologi” Af Sanne Stemann Knudsen. Bidragyder med kapitler fra “Netspinderne” “Demokrati – 40 indlæg” Antologi
Debatbog om demokrati. Forlaget Krogerup 1996. Redaktør sammen med Steen Nepper Larsen og Søren Bald
“Internettet – kun for nørder med en utømmelig pengepung? Idealer og realiteter.” Kronik. ComputerWold maj 1996
“Netspinderne” Roman, science fiction, udgivet 25.11.1995. Forlaget Klim. Peter la Cour og Bernt Stubbe Østergaard
“Fjerneren” Information 28.7.1994. Essay
“Ånden og naturen – eller omvendt” Information 1.7.1992. Humoristisk essay om børneopdragelse