Peter la Cour, Ph.D., cand.psych., specialist i sundhedspsykologi

Personlige data

Født 25-5-1954. Student 1972. Gift, 2 børn. Cand.psych. 1980 fra Københavns Universitet. Tilladelse til at søge præsteembede efter folkekirkens paragraf 2, 1985.  Autoriseret af Dansk Psykologforening. Specialist i sundhedspsykologi 2003. Ph.D. i religionspsykologi 2009

Ansættelser

2022 –  Adjungeret professor, MF, Vitenskabelig Høyskole, Oslo
2020 – Tilknyttet Klinik Mehlsen med privat psykologpraksis
2019 –  Selvstændig virksomhed
2018 – 2019  Center for Komplekse Symptomer, Frederiksberg Hospital
2013 – 2018  Leder af Videnscenter for funktionelle lidelser, Psykiatri København
2008 – 2013  Klinisk psykolog, Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet.
2011 – 2011  Lektor. Syddansk Universitet, Helbred, menneske og Samfund.
2007 – 2007  Post doc, Center for forskning i eksistens og samfund, Sociologisk Institut, KU
2006 – 2006  Post doc, ½ tid ved Inst. For Folkesundhedsvidenskab, ½ tid ved KUs  satsningsområde “Religion i det 21. Århundrede”
1999 – 2005  Adjunkt (og andre stillingsbetegnelser) på ved Inst. For Folkesundhedsvidenskab, Afd. for Sundhedspsykologi.
1999 – 2001  Ekstern lektor, RUC (Psykologi)
1994 – 1999  Højskolelærer, fastansat og med bopæl på Krogerup Højskole. Studiekredse: Psykologi og religion.
1989 – 1994  Psykolog (ledende psykolog) ved Hvidovre Hospitals Psykiatriske Afdeling. Ledende psykolog 91-92 og 93-94.
1989 – 1989  Projektmiddellønnet forskning. Titel: At leve med HIV/AIDS.
1987 –           Private klienter i psykoterapi
1986 – 1989  Klinisk psykolog ved Klinisk Psykologisk Afd., Skt. Hans Hospital, specielt med henblik på AIDS-problemer.
1986 –           Underviser i psykologi ved Medicinsk Psykologi ved Panum Instituttet, Københavns Universitet (forskellige stillingsbetegnelser, fortløbende ansættelser)
1985 – 1986  Kandidatstilling ved Rigshospitalets psykiatriske afd. O.
1982 – 1985  (Teologiske studier, Pastoralseminariet afsluttet foråret 84)
1982 – 1983  Klinisk psykolog ved Klinisk Psykologisk Afd., Skt. Hans Hospital

Psykoterapeutisk uddannelse

Teori: 1983 – 1994 deltaget i og forestået ugentlige teoretisk/praktisk undervisning på psykiatriske arbejdspladser. (“Psykoterapeutiske seminarer”)
Supervision modtaget: 1983 – 1987 modtaget systematisk supervision, senere efter behov og i relation til særlige kurser/arrangementer/supervisorer.
Egenterapi: Individualterapi, niveau 1-2 x ugentligt i 1 år (1992-3). Kurser i gruppeterapi, systemisk terapi, narrativ terapi, kognitiv terapi, ACT, eksistentiel psykoterapi mm.
Supervision ydet: 1987 til nu ydet supervision til psykologer og yngre læger under uddannelse. Supervision af plejepersonale i såvel individuelle som miljøterapeutiske/socialpædagogiske forløb. Godkendt som supervisor ved psykiateres specialistuddannelse 1990.

Papers ved udvalgte seminarer – kongresser – foredrag

The biopsychosocial model revised: Introducing the four dimensional model of health. European Psychology Conference, Moskva, juli 2019
Perceived injustice among chronic pain and somatic symptom-patients in Denmark. European Association for Psychosomatic Medicine. Luleå, Sverige. Juni 2016
Mindfulness and chronic pain. Short term and long-term effects.  IAPR, Istanbul, August 2015
Mindfulness and chronic pain. What is next stepEuropean Association for Psychosomatic Medicine. Nürnberg, juli 2015
Konversion. Konference: Mening livssyn og helse, Honne, Norge, september 2013
Clinical perspectives and methods following the SoMe Framework. International conference for Psychology of Religion, Lausanne, Schwitzerland, August 2013
The Pain Acceptance q-sort. International conference for Psychology of Religion, Bari, Italy, August 2011
What is the meaning of the word “spirituality”? International conference for Psychology of Religion, Bari, Italy, August 2011
Six meanings of the word “spirituality” in a secular region. Conference: Spirituality in the 21st century. Marts 2011, Prag
Reconsidering survival and church attendance in modern Denmark- an invitation to creative thinking + Taking both secular, spiritual and religious meaning making seriously. Konference-arrangør sammen med N. Chr. Hvidt: Research in faith and health in secular society. Maj 2010, University of Southern Denmark
Research on Meaning-Making and Health in Secular Society: Secular, Spiritual and Religious Existential Orientations. European Conference on Religion, Spirituality and Health Maj, 2010 • Bern
Conceptual Issues in Research on Meaning Making and Health in Secular Societies: Religious, Spiritual and Secular Existential Orientation. International kongres for religionspsykologi, august 2009, Wien
Grænsen mellem brug og misbrug af medicin og andre stoffer: Medicin, livsstilsmedicin og tilpasningsmedicin. Etisk Råd september 2008
Illness and changes in worldview: Taking the needs of the patients seriously. European Conference on Religion, Spirituality and Health Maj, 2008 • Bern
Videnskabelighed og psykologisk religionsforskning. Psyke og Logos conference. Københavns Universitet, januar 2008
The Nature, extend and place of spirituality in Danish health care settings. Ph.D.-kursus, Syddansk Universitet, September 2007
Existential and religious issues when admitted to hospital in a secular society: Patterns of change. Copenhagen Conference on Religion in the 21st century, september 2007
Atheism in the foxholes? Patterns between illness and religiousness in a secular setting. Internationale kongres for religionspsykologi, august 2006, Leuwen, Belgien
Konversion i klassisk og moderne religionspsykologi. Forskningsseminar, Københavns Universitet, september 2005
Danskernes Gud i sygdom og krise. Tværvidenskabelig forskningskonference, Det nye KUA, januar 2005
Gender differences in associations of religiosity and mortality. Forskningskonference. Co-ordination for Gender Studies, Copenhagen University. Oktober 2004
Drømmen om det bioteknologiske fix: Tilpasningsmedicin. Teknologirådet januar 2004
Attachment theory, church attendence and self-reported religiosity. Konference. One hundred years of psychology of religion. Amsterdam, 27. maj 2003
HIV og cognitiv dysfunktion. Selskabet for psykologer der arbejder med HIV og AIDS (Dansk Psykologforening), dec 1994
Aids og etik. Dansk Psykologforenings Årsmøde 1993, Odense.
AIDS og personalesupervision Nordisk socialpsykiatrisk seminar, Gøteborg, feb. 1989
AIDS og det psykiatriske hospital Nordisk socialpsykiatrisk seminar, Gøteborg sept. 1988
AIDS og psykoterapi Nordisk fængselspræst konference, maj 1988, Finland.
Neuropsykologiske deficits hos HIV-positive? Dansk Psykiatrisk Selskab. April 1988.
HIV-positives psykiske funktionsmådeNordisk Socialpsykiatrisk Seminar, Gøteborg. Nov 1987.
Psykiatriske aspekter ved HIV/AIDS-smitte. Hordaland, Norge. Maj 1987.

Tillidshverv

Medlem af bestyrelsen, Dansk Sundhedspsykologisk Selskab, 2019 –
Medlem af bestyrelsen, International Association for the Psychology of Religion, 2015 -Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Forskningsudvalg 2015 -2021
Styringsgruppen for Københavns Universitets satsningsområde: “Religion i det 21. århundrede”  2003-2006
Studienævnet for Bachelor og kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab 2003 – 2006
Evalueringsudvalget for bachelor/kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab 2002 – 2006
Styringsgruppen af “Forum for eksistentiel psykologi og terapi” 1999 – 2006
Christiansø menighedsråd 2002 – 2014
Bestyrelsen for Christiansø Museum 2003 – 2010

Reviewer for blandt andre

Social Science and Medicine
Rheumatology
Journal for Individual Differences
Psychology, Health and Medicine
Pain
Pain Medicine
International journal for the Psychology of Religion
Archives for the Psychology of Religion
Mental Health, Religion and Culture
Journal for the Scientific Study of Religion
Journal for Clinical Rheumatology
Health Psychology
Clinical Health Promotion Crisis
Religions
Scandinavian journal of Psychology
The journal of alternative and complementary medicine
Research on Aging
International Journal of Psychiatry in Clinical Practice
Tidsskrift for Sygdom og Sundhed
Psyke og Logos
Ugeskrift for Læger
Nordic Psychology